Procedura odpłatnego przekazywania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych ze środków inwestora na rzecz Gminy Michałowice

Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, I piętro, pokój nr 15, tel. 012-388-57-40 w. 36


Załączniki:

  • Regulamin odpłatnego przekazywania urządzeń kanalizacyjnych na rzecz Gminy Michałowice – pobierz
  • Wniosek o wyrażenie zgody i określenie warunków odpłatnego przejęcia planowanych do budowy urządzeń wodociągowych przez Gminę Michałowice – pobierz
  • Wniosek o wyrażenie zgody i określenie warunków odpłatnego przejęcie planowanych do budowy urządzeń kanalizacyjnych przez Gminę Michałowice – pobierz
  • Wniosek o odpłatne przejęcie wybudowanych urządzeń wodociągowych/kanalizacyjnych przez Gminę Michałowice - pobierz