Urząd Gminy Michałowice
                                                                                           Województwo Małopolskie


Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice
tel.: 12-388-57-40 lub 12-388-50-03
fax: 12-388-50-35


e-mail: sekretariat@michalowice.malopolska.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza: /q59l0bcv7c/skrytka


NIP: 513-006-01-09

REGON: 351555714


godziny urzędowania:

  Poniedziałek 8-17,    Wtorek-Czwartek 8-16,   Piątek 8-15

                                                                      WYKAZ KONT BANKOWYCH GMINY MICHAŁOWICE


                                                                    Wpłaty z tytułu: podatków, opłat, za media i czynsze

Nr konta: 10 8589 0006 0180 0000 0101 0001

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

                                                          Oddział w Michałowicach, Krakowska 227, 32-091 Michałowice


Wpłaty z tytułu: opłat za udostępnianie danych osobowych

Nr konta: 26 8589 0006 0180 0000 0101 0004

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

Oddział w Michałowicach, Krakowska 227, 32-091 Michałowice


                                                                 Wpłaty z tytułu: należytego wykonania umowy (WADIA)

Nr konta: 21 8589 0006 0180 0550 0101 0164

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.

                                                              Oddział w Michałowicach, Krakowska 227, 32-091 Michałowice


                                             Wpłaty z tytułu: subwencji, dotacji, udziału w podatku dochodowym PIT i CIT,

dochodów gminy realizowanych przez urzędy skarbowe, darowizny.

Nr konta: 80 8589 0006 0180 0000 0101 0002

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.

Oddział w Michałowicach, Krakowska 227, 32-091 MichałowiceDane do faktury:

Nabywca:

GMINA MICHAŁOWICE

Pl. Józefa Piłsudskiego 1

32-091 Michałowice

NIP 513-006-01-09


Odbiorca/Płatnik: *

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

Pl. Józefa Piłsudskiego 1

32-091 Michałowice


*W przypadku, gdy nie ma możliwości wskazania Odbiorcy/Płatnika należy podać w polu Nabywca:


GMINA MICHAŁOWICE - URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

Pl. Józefa Piłsudskiego 1

32-091 Michałowice

                                                                                                    NIP 513-006-01-09