Herb

Opis herbu:

Tarcza późnogotycka typu hiszpańskiego. W polu czerwonym w prawej dolnej podstawie tarczy łękawica srebrna, takiż orzeł Związku Strzeleckiego bez korony na tarczy amazonek w lewej głowie tarczy, a między nimi pofalowany pas w skos również srebrny.


Herb Gminy Michałowice

Uzasadnienie symboli:

Łękawica to godło z herbu rodu Awdańców założycieli osad nad rzeką Dłubnią, a także protoplastów nazwy stolicy Gminy — Michałowic.

Orzeł bez korony Związku Strzeleckiego na tarczy amazonek jest symbolem obalenia granicznych, zaborczych kordonów w dniu 6 sierpnia 1914 roku. Ten zaszczyt spotkał właśnie Michałowice.

Trzynastowieczna łękawica Awdańców i dwudziestowieczny orzełek strzelecki spinają kilkusetletnie dzieje Gminy. Srebrna pofalowana linia to symbol rzeki Dłubni, przecinającej i jednocześnie łączącej wspólnotę gminną pod względem historycznym i współczesnym. 

Uzasadnienie barw: Czerwień jest barwą królewską (Boskiego Pomazańca), a także symbolem Syna Bożego, miłości, dzielności, poświęcenia i żarliwości. Srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody. Czerń to symbol żelaza, wytrwałości, nocy i Ziemi. Złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, a także króla — jako pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność. Ponadto barwa czerwona, srebrna i złota występuje w herbie powiatu ziemskiego krakowskiego.

Flagą jest prostokątny płat o proporcjach 5:8, dzielony w pas w proporcjach 1:3:1, w barwach czerwony — biały — czerwony; w środkowym, szerokim pasie tarcza herbowa czerwona z godłem Gminy Michałowice: w prawej dolnej podstawie tarczy łękawica biała, takiż orzeł Związku Strzeleckiego bez korony na tarczy amazonek w lewej głowie tarczy, a między nimi pofalowany pas w skos również biały.

Występujące na fladze kolory bezpośrednio odnoszą się do barw herbu Gminy. Czerwień jest barwą królewską (Boskiego Pomazańca), a także symbolem Syna Bożego, miłości, dzielności, poświęcenia i żarliwości. Biel to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody.

Opracowanie heraldyczne: Włodzimierz Chorązki