Przebudowa drogi gminnej
    Nr 600464k w
    miejscowości Michałowice” na ul. Warszawka.
data publikacji 2021-07-12

Przebudowa drogi gminnej Nr 600464k w miejscowości Michałowice” na ul. Warszawka.

Gmina Michałowice otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 359 177,00 zł na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 600464k w miejscowości Michałowice” .  Całkowita wartość inwestycji to 2 718 355,67 zł

czytaj więcej...
Budowa publicznego przedszkola w Michałowicach
data publikacji 2021-03-05

Budowa publicznego przedszkola w Michałowicach

W miejscowości Michałowice, na działce 599 (ulica Jana Pawła II) realizowana jest inwestycja polegająca na budowie 8 oddziałowego przedszkola z infrastrukturą. Będzie to budynek o wymiarach 22,2m x 49m, wysokości 9m z dwiema kondygnacjami nad ziemią. Do przedszkola będzie mogło uczęszczać ok. 200 dzieci. Planowany termin zakończenia inwestycji to wiosna 2022 r., a całkowitą wartość inwestycji szacuje się na ponad 9 mln. zł.  Inwestycja została dofinansowana kwotą 1 701 038,15 zł...

czytaj więcej...
Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej
data publikacji 2020-09-07

Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice poprzez budowę zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Kozierowie wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Michałowice i Kozierów oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Masłomiąca. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Celem planowanej operacji jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju społecznego oraz rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska poprzez budowę zbiornika wyrównawczego wody pitnej...

czytaj więcej...
Rusza budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
data publikacji 2020-07-27

Rusza budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Rusza budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się prace obejmujące budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Michałowice. Punkt powstanie w Książniczkach, przy ul. Tadeusza Strumiłły. Zasadniczym przedmiotem projektu jest budowa nowego, kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z rampą wyładowczą, wagą oraz pomieszczeniami magazynowo-warsztatowymi wraz z wyposażeniem, z którego będą korzystać mieszkańcy Gminy Michałowice.

czytaj więcej...
data publikacji 2020-07-22

Wybór Wykonawcy kontroli

Gmina Michałowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na wybór Wykonawcy kontroli wśród mieszkańców – uczestników projektu Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II; Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego...

czytaj więcej...
Boisko wielofunkcyjne w Michałowicach
data publikacji 2020-07-21

Boisko wielofunkcyjne w Michałowicach

W ramach projektu pn. „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno–Sportowa - MIRS”, Gmina Michałowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 138 530,00 zł do modernizacji boiska w Michałowicach przy ul. Sportowej. Celem projektu jest podniesienie standardu i rewitalizacja istniejącego obiektu sportowego, będącego w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. Uatrakcyjni to ofertę, poprawi warunki treningu oraz zwiększy dostępność do obiektu. Pozwoli także na prowadzenie zdrowego stylu życia poprzez spędzanie czasu wolnego aktywnie i na świeżym powietrzu. Inwestycja będzie zrealizowana jeszcze w 2020 roku.

czytaj więcej...
Park&Ride w trosce o czyste powietrze
data publikacji 2020-07-20

Park&Ride w trosce o czyste powietrze

Dbanie o czyste powietrze staje się jedną z potrzeb wyższego rzędu człowieka w momencie, kiedy wszystkie potrzeby podstawowe są już zaspokojone. Wówczas przychodzi czas na to, aby poddać refleksji stan powietrza, którym oddychamy. A on zależy od naszej codziennej aktywności ukierunkowanej na sprzyjanie bądź nie jakości powietrza. Być może pijąc poranną kawę przed wyjściem do pracy, śledzicie Państwo komunikaty prezentujące jakość powietrza w poszczególnych częściach kraju. Zdarza się, że pomimo ciepłej,...

czytaj więcej...
Wsparcie
dla nauczania zdalnego
data publikacji 2020-07-16

Wsparcie dla nauczania zdalnego

Trwająca od marca sytuacja epidemiczna w Polsce zrewolucjonizowała wiele dziedzin życia, stawiając nowe wyzwania w zakresie np. korzystania z usług służby zdrowia, załatwienia spraw urzędowych czy zapewnienia równego dostępu do edukacji. Dzieci i młodzież to bodaj najliczniejsza grupa, która odczuła w sposób dotychczas niespotykany skutki pandemii. Z dnia na dzień ich codzienna organizacja nauki zmieniła diametralnie swoją formę. Było to wyzwanie dla uczniów, ale także ich rodziców i nauczycieli. Wyzwanie...

czytaj więcej...
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice – I etap za nami
data publikacji 2020-07-10

Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice – I etap za nami

W czerwcu bieżącego roku Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadził kontrolę projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice” realizowanego w latach 2017-2019 i dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego; Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT. W ramach projektu dofinansowano wymianę 130 nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, zastępujące je piecami na gaz (117) lub biomasę (13). Wartość projektu wyniosła 1 694 917,62 zł Kontrola przebiegła...

czytaj więcej...
Standardy
      obsługi inwestora w Małopolsce
data publikacji 2020-07-07

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

8 maja 2020 r., podczas spotkania on-line zorganizowanego przez Krakowski Park Technologiczny, został oficjalnie zainaugurowany projekt „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Jego celem jest podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na terenie naszej gminy. Projekt prowadzony będzie przez Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny. Projekt zakłada  wypracowanie  i wdrożenie jednolitych standardów obsługi przedsiębiorców na szczeblu samorządowym w oparciu o wzorce Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Najważniejszym efektem...

czytaj więcej...
Otwarta Strefa Aktywności w Woli Więcławskiej
data publikacji 2020-02-04

Otwarta Strefa Aktywności w Woli Więcławskiej

Zakończono budowę Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Gminie Michałowice  zlokalizowanej w miejscowości Wola Więcławska. Do użytku mieszkańców oddano strefę sportowo – rekreacyjną składającą się z plenerowej siłowni zewnętrznej (orbitrek, rowerek, biegacz, twister, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, wahadło, trójkąt, wioślarz), placu zabaw wyposażonego w urządzenia zabawowo – sprawnościowe (zestaw OSA, bocianie gniazdo, ścianka wspinaczkowa) oraz urządzeń rekreacyjnych (stół do gry w ping ponga i stół do gry  w szachy).  Otwarta Strefa...

czytaj więcej...
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Masłomiącej
data publikacji 2019-09-10

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Masłomiącej

W dniu 01.08.2019r., została podpisana umowa z wykonawcą robót – ROBTENIS Budownictwo Sportowe Robert Kłos, 02-785 Warszawa na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Masłomiąca”. Koszt realizacji inwestycji wynosi 319 427,96 zł. Na realizację tej inwestycji Gmina pozyskała dotację w kwocie 167 000 zł z programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno–sportowa – MIRS”. Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do 15.11.2019r. W ramach inwestycji wykonane zostanie wielofunkcyjne boisko z zielonej...

czytaj więcej...
Kompetencje cyfrowe w rozwoju obszarów wiejskich
data publikacji 2018-10-16

Kompetencje cyfrowe w rozwoju obszarów wiejskich

Gmina Michałowice organizuje bezpłatne szkolenia związane z umiejętnościami korzystania z Internetu oraz e-usług dla mieszkańców powyżej 25 roku życia. Zainteresowani mogą wybrać jeden z siedmiu obszarów tematycznych: Rodzic w Internecie Mój biznes w sieci Internet dla seniora (działam w sieciach społecznościowych) Rolnik w sieci Kultura w sieci Moje finanse i transakcje w sieci Tworzę własną stronę internetową (blog) Zajęcia będą prowadzone w 12-osobowych grupach w trybie weekendowym i popołudniowo-wieczornym. Dla...

czytaj więcej...
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
data publikacji 2018-05-25

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia

Gmina Michałowice podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Michałowicach. Zakres inwestycji będzie obejmował roboty zewnętrzne: wykonanie docieplenia ścian budynku wraz z tynkiem zewnętrznym wymiana okien i drzwi zewnętrznych i wymiana parapetów, izolacja fundamentów, ocieplenie stropodachu i wymiana pokrycia dachowego oraz roboty instalacyjne: wymiana kotła na gaz Dofinansowanie wyniesie 252 293,93 zł i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,...

czytaj więcej...
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Więcławice Stare
data publikacji 2018-01-02

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Więcławice Stare

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja mająca na celu budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Więcławice Stare.  Realizacja celu umożliwi zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy. Operacja „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Więcławice Stare” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej    w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności...

czytaj więcej...
Projekty Edukacyjne
data publikacji 2017-11-21

Projekty Edukacyjne

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II Więcej informacji po kliknięciu w plakat.

czytaj więcej...
Klub Seniora
data publikacji 2017-10-31

Klub Seniora

W lipcu br. Gmina Michałowice podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację projektu pn. Klub Seniora w Gminie Michałowice. Projekt dofinansowany jest z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Celem projektu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach Senior+. Efektem rzeczowym realizacji zadania będzie utworzenie w Gminie Michałowice i wyposażenie placówki Senior+ Wartość...

czytaj więcej...
Termomodernizacja
data publikacji 2017-10-31

Termomodernizacja

Zakończono prace termomodernizacyjne prowadzone w Domu Rolnika w Zdzięsławicach. W ramach inwestycji poprawiono efektywność energetyczną budynku poprzez: wykonanie docieplenia ścian budynku wraz z tynkiem zewnętrznym, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, izolację fundamentów oraz budowę instalacji co wraz z kotłem na gaz. Wykonanie inwestycji zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie: 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej...

czytaj więcej...
ZIT
data publikacji 2017-10-31

ZIT

Porozumienie w sprawie budowy wiaduktu w Batowicach podpisane Michałowice, 26 czerwca 2017 r. 13 czerwca 2017 r. w siedzibie stowarzyszenia Metropolia Krakowska prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, wicestarosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka, członek zarządu powiatu Arkadiusz Wrzoszczyk oraz wójt gminy Zielonki Bogusław Król podpisali uroczyście trójstronną umowę partnerską w sprawie ustalenia realizacji i finansowania projektu pn. „Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową 2156K w miejscowości...

czytaj więcej...
TRASY ROWEROWE
data publikacji 2017-10-31

TRASY ROWEROWE

pierwszy etap prac przy budowie odcinka trasy rowerowej Więcławice-Raciborowice W ramach pierwszego etapu prac na odcinku Więcławice - skrzyżowanie w Zdzięsławicach wykonano: podbudowę pod trasę rowerowa obrzeże krawężniki pierwszą warstwę wyrównująca nawierzchni asfaltowej na drodze Budowa trasy rowerowej Więcławice-Raciborowice wraz z przebudową drogi gminnej Nr 600502K. Trwa budowa trasy rowerowej na odcinku od miejscowości Więcławice do miejscowości Raciborowice. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonywane są poszerzenia jezdni, jak również rozpoczęto układanie krawężnika...

czytaj więcej...