Wykaz przystanków komunikacyjnych oraz wydanie zezwolenia i uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Michałowice.

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, I piętro, pokój nr 15, tel. 012-388-57-40 w. 36

Załączniki:

  • Uchwała nr XXXII/249/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 22.02.2021 r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Michałowice – pobierz
  • Uchwała Nr XXXVI/292/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 lipca 2021r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/249/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Michałowice - pobierz
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na korzystanie oraz uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Michałowice –pobierz