Informacja dla mieszkańców gminy

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Można już składać wnioski o świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.


Opublikowano rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.


Na podstawie wniosku osoby udzielające gościny uchodźcom będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 16 marca.


Wnioski o przyznanie świadczenia będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty złożenia w urzędzie gminy. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy urzędu gminy.


Zgodnie z podanym wzorem, we wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.


Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


Świadczenie będzie przyznawane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.


Wnioski proszę składać na dzienniku podawczym.


Wzór wniosku - pobierzInformacje aktualne na dzień 7 marca 2022r. 

ZAKWATEROWANIE

 • Prosimy wszystkie osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy o zgłoszenie tego faktu do tutejszego urzędu na mail: ukraina@michalowice.malopolska.pl.
  • liczbę uchodźców,
  • w tym ile dzieci (koniecznie ich wiek),
  • adres pobytu oraz
  • kontakt telefoniczny do właściciela domu.
  • informacja, czy Państwa dom jest punktem docelowym dla uchodźców, czy przystankiem w dalszej drodze
 • Gmina nie zbiera danych osobowych uchodźców. Zebrane dane nie zostaną także nigdzie przekazane. Są nam konieczne do zaplanowania opieki edukacyjnej i pomocy społecznej na obszarze gminy, jeśli wojna będzie się przedłużać.
 • Osoby, które chciałyby przyjąć uchodźców pod swój dach, proszone są o zgłaszanie się na adres: ukraina@muw.pl – Małopolski Urząd Wojewódzki.
 • Grupy uchodźców większe niż 10 osób, należy zarejestrować na Komisariacie Policji w Zielonkach - Władysława Łokietka 205, 31-263 Kraków, proponujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny: 47 832 11 50
 • Gmina nie finansuje remont domu ani mieszkania w celu przyjęcia uchodźców.
 • Gmina przygotowuje zbiorczy punkt zakwaterowania dla 50 uchodźców w Szkole Podstawowej w Raciborowicach. Miejscami będzie dysponował Starosta Krakowski.

POMOC MATERIALNA

 • Zbiórki darów są prowadzone w trybie ciągłym w 5 punktach:
  • Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 2 w godz. 7-19
  • Szkoła Podstawowa w Raciborowicach, ul. Długosza 36, w godz. 7-19
  • Szkoła Podstawowa w Więcławicach, ul. Św. Jakuba 94, w godz. 7.30-17
  • Klub Seniora w Masłomiącej, ul. Kościuszki 11 – po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Sołtys Dorotą Dąbrowską – tel. 502 550 128
  • Klub Seniora w Młodziejowicach, ul. Kadrowa 27,  w godz. 17-19 po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Radną Anetą Szydłowską – tel. 698 920 092 lub sołtysem Karolem Chwałą – tel. 508 244 533
  • Oprócz tego zbiórki będą organizowane w sołectwach (PO WCZEŚNIEJSZYCH OGŁOSZENIACH) przez sołtysów i organizacje pozarządowe. Prosimy śledzić strony internetowe i profile fb
 • Produkty żywnościowe najlepiej przynosić w opakowaniach zbiorczych.
 • Osoby potrzebujące pomocy rzeczowej proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do punktów zbiórki
 • Na terenie gminy (w Sieborowicach) powstał powiatowy magazyn pomocowy.  Prosimy
  NIE PRZYWOZIĆ tam darów.
 • Na razie prosimy nie przynosić ubrań. Niestety duża część nie nadaje się do użytku. Potrzeby uchodźców i gotowość niesienia pomocy można też zgłaszać na specjalnie w tym celu utworzonym forum dla naszej gminy  https://www.facebook.com/groups/2016388115415375/

WOLONTARIAT

Tworzymy bazę osób, które chciałyby pomóc uchodźcom jako wolontariusze. Wszyscy chętni proszeni są o kontakt z koordynatorem Centrum Wolontariatu – Moniką Łopatowską, tel. 516 129 092, e-mail: mlo@michalowice.malopolska.pl
Szczególnie poszukujemy osób, posługujących się językiem ukraińskim lub angielskim


EDUKACJA i SŁUŻBA ZDROWIA

 • Dzieci uchodźców mogą chodzić do szkoły z polskimi rówieśnikami. W celu zapisania dziecka do szkoły, należy skontaktować się z Dyrektorem najbliższej szkoły.
  • Szkoła Michałowice – tel. 12 388 50 16
  • Szkoła Raciborowice – tel . 12 387 70 44
  • Szkoła Więcławice – tel. 12 388 50 56
 • Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji przysługuje BEZPŁATNA SŁUŻBA ZDROWIA.

PRACA I POMOC SPOŁECZNA

 • Rząd zapowiada szerokie otwarcie rynku pracy dla uchodźców, z minimalnymi formalnościami. Przepisy są w trakcie przygotowania. Informacji udziela Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - Tel. 12 388 23 98;filia_slomniki@uppk.pl, który zbiera już bazę potencjalnych ofert pracy.
 • Na razie nie ma możliwości przekazywania świadczeń pieniężnych dla uchodźców. Trwają prace nad ustawą, która może to umożliwić ( m.in. 500+)

KOMUNIKACJA

 • Obywatele Ukrainy mogą odbywać nieodpłatne przejazdy w klasie 2 pociągami PKP Intercity kategorii ekonomicznych TLK i IC w komunikacji krajowej, a także pociągami Polregio i Kolei Małopolskich, na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • Komunikacja miejska w Krakowie i aglomeracji 9 w tym w gminie Michałowice jest także bezpłatna dla uchodźców z Ukrainy, na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

POMOC PRAWNA

 • Wiele aktów prawnych normujących pobyt uchodźców w Polsce jest w trakcie tworzenia. Będziemy informować o ich przyjęciu.
 • Starostwa Krakowski zadeklarował, że punkty nieodpłatnej pomocy prawnej są dostępne dla uchodźców. Aby skorzystać z porady nieodpłatnej pomocy prawnej należy się wcześniej umówić pod numerem telefonu 576 058 217.

Ze względów bezpieczeństwa, prosimy nie udostępniać w mediach społecznościowych zdjęć uchodźców.

Małopolski Urząd Wojewódzki uruchomił w ramach Wydziału Spraw Cudzoziemców specjalną całodobową infolinię dla obywateli Ukrainy. Tel.: +48 12 210 20 02

Koordynatorem gminnym ds. uchodźców w gminie Michałowice jest Józef Talik – tel. 12 388 76 39 (w miarę możliwości prosimy o kontakt w godzinach pracy urzędu)
e-mail: jtalik@michalowice.malopolska.plDziękujemy wszystkim mieszkańcom za tak duże zaangażowanie w pomoc naszym sąsiadom z Ukrainy.


Informacja dla mieszkańców gminy


Poniżej podajemy kilka istotnych informacji w tym obszarze - AKTUALNE NA DZIEŃ 2 MARCA 2021

ZAKWATEROWANIE

 • Prosimy wszystkie osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy o zgłoszenie tego faktu do tutejszego urzędu na mail: ukraina@michalowice.malopolska.pl.
  • liczbę uchodźców,
  • w tym ile dzieci (koniecznie ich wiek),
  • adres pobytu oraz
  • kontakt telefoniczny do właściciela domu.
  • informacja, czy Państwa dom jest punktem docelowym dla uchodźców, czy przystankiem w dalszej drodze
 • Gmina nie zbiera danych osobowych uchodźców. Zebrane dane nie zostaną także nigdzie przekazane. Są nam konieczne do zaplanowania opieki edukacyjnej i pomocy społecznej na obszarze gminy, jeśli wojna będzie się przedłużać.
 • Przedstawiciele rządu nie rekomendują przyjmowania uchodźców w domach bez pośrednictwa służb państwowych. Preferowane jest kierowanie ich z punktów recepcyjnych do miejsc noclegowych w placówkach publicznych lub obiektach wyznaczonych przez Wojewodę.
 • Osoby, które chciałyby przyjąć uchodźców pod swój dach, proszone są o zgłaszanie się na adres: ukraina@muw.pl – Małopolski Urząd Wojewódzki.
 • Nie będzie finansowany pobyt uchodźców w domach i mieszkaniach prywatnych
 • Uchodźcy powinni być zarejestrowani w punkcie recepcyjnym, który znajduje się na granicy, a w Krakowie na dworcu PKP Dworzec Główny, przy wejściu na czwarty peron od strony kas biletowych – UWAGA! Obecnie tworzą się tam długie kolejki, a dodatkowo planowana jest ZMIANA PRZEPISÓW.
 • Grupy uchodźców większe niż 10 osób, należy zarejestrować na Komisariacie Policji w Zielonkach - Władysława Łokietka 205, 31-263 Kraków, proponujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny: 47 832 11 50
 • Gmina nie finansuje remont domu ani mieszkania w celu przyjęcia uchodźców.

W zgłoszeniu prosimy podać:

POMOC MATERIALNA

 • Na terenie gminy (w Sieborowicach) powstał powiatowy magazyn pomocowy.Prosimy
  NIE PRZYWOZIĆ tam darów.
 • Zbiórki będą organizowane w sołectwach (PO WCZEŚNIEJSZYCH OGŁOSZENIACH), następnie segregowane w magazynie gminnym i stamtąd przekazywane potrzebującym uchodźcom na miejscu lub przekazane do magazynu powiatowego
 • Na razie prosimy nie przynosić ubrań. Niestety duża część nie nadaje się do użytku.

POMOC PRAWNA

 • Wiele aktów prawnych normujących pobyt uchodźców w Polsce jest w trakcie tworzenia. Będziemy informować o ich przyjęciu
 • Starostwa Krakowski zadeklarował, że punkty nieodpłatnej pomocy prawnej są dostępne dla uchodźców. Aby skorzystać z porady nieodpłatnej pomocy prawnej należy się wcześniej umówić pod numerem telefonu 576 058 217.

PRACA I POMOC SPOŁECZNA

 • Rząd zapowiada szerokie otwarcie rynku pracy dla uchodźców, z minimalnymi formalnościami. Przepisy są w trakcie przygotowania. Informacji udziela Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - Tel. 12 388 23 98;filia_slomniki@uppk.pl, który zbiera już bazę potencjalnych ofert pracy.
 • Na razie nie ma możliwości przekazywania świadczeń pieniężnych dla uchodźców. Trwają prace nad ustawą, która może to umożliwić ( m.in. 500+)

EDUKACJA i SŁUŻBA ZDROWIA

 • Dzieci uchodźców będą mogły chodzić do szkoły z polskimi rówieśnikami.
 • Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji przysługuje BEZPŁATNA SŁUŻBA ZDROWIA.
  WAŻNE: Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku (źródło: NFZ).

KOMUNIKACJA

 • Obywatele Ukrainy mogą odbywać nieodpłatne przejazdy w klasie 2 pociągami PKP Intercity kategorii ekonomicznych TLK i IC w komunikacji krajowej, a także pociągami Polregio i Kolei Małopolskich, na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • Komunikacja miejska w gminie i aglomeracji jest także bezpłatna dla uchodźców z Ukrainy, na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Małopolski Urząd Wojewódzki uruchomił w ramach Wydziału Spraw Cudzoziemców specjalną całodobową infolinię dla obywateli Ukrainy. Tel.: +48 12 210 20 02

Koordynatorem gminnym ds. uchodźców w gminie Michałowice jest Józef Talik – tel. 12 388 76 39 (czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy !), e-mail: ukraina@michalowice.malopolska.plZbiórki darów i środków pieniężnych dla uchodźców w gminie Michałowice

Przypominamy, że na razie nie przyjmowane są ubrania.

Zbiórki gminne są prowadzone w trybie ciągłym w 5 punktach:

 • Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 2 w godz. 7.00 - 19.00
 • Szkoła Podstawowa w Raciborowicach, ul. Długosza 36, w godz. 7.00 - 20.00
 • Szkoła Podstawowa w Więcławicach, ul. Św. Jakuba 94, w godz. 7.30 - 17.00
 • Klub Seniora w Masłomiącej, ul. Kościuszki 11 – po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Sołtys Dorotą Dąbrowską – tel. 502 550 128
 • Klub Seniora w Młodziejowicach, ul. Kadrowa 27,w godz. 17.00 - 19.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Radną Anetą Szydłowską – tel. 698 920 092

Oprócz tego zbiórki będą organizowane w sołectwach (PO WCZEŚNIEJSZYCH OGŁOSZENIACH) przez sołtysów i organizacje pozarządowe. Prosimy śledzić strony internetowe i profile fb.

Wszystkie zabrane dary będą segregowane w magazynie gminnym i stamtąd przekazywane potrzebującym uchodźcom na miejscu. Nadwyżki zostaną dostarczone do magazynu powiatowego.

Osoby, które chcą wesprzeć uchodźców lub Ukraińców mogą też dokonać wpłat pieniężnych. Lista wiarygodnych organizacji znajduje się na stronie www.pomagamyukrainie.gov.pl


Znajdują się tam rachunki takich organizacji jak:

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) otworzył też specjalne konto, na które od dziś można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie. Środki trafią bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy, który przeznaczy je na potrzebne działania. (źródło: bgk.pl)


91 1130 0007 0080 2394 3520 0002, tytuł: Wsparcie dla Ukrainy, odbiorca: Narodowy Bank Polski

Potrzeby uchodźców i gotowość niesienia pomocy można też zgłaszać na specjalnie w tym celu utworzonym forum dla naszej gminy https://www.facebook.com/groups/2016388115415375/


Prosimy wszystkie osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy o zgłoszenie tego faktu do tutejszego urzędu na mail: ukraina@michalowice.malopolska.pl.

W zgłoszeniu prosimy podać:

 • liczbę uchodźców,
 • w tym ile dzieci (koniecznie ich wiek),
 • adres pobytu oraz
 • kontakt telefoniczny do właściciela domu.
 • informacja, czy Państwa dom jest punktem docelowym dla uchodźców, czy przystankiem w dalszej drodze