Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie dla producentów owoców i warzyw

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina, iż wszyscy producenci warzyw i owoców, a w szczególności owoców miękkich powinni zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego warzyw i owoców na etapie produkcji pierwotnej.


Szczegółowe informacje publikujemy poniżej:


Rolniczy handel detaliczny

Rejestracja działalności gospodarczej 

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne warzyw i owoców na etapie produkcji pierwotnej