Miejsce załatwienia sprawy: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, I piętro, pokój nr 14, tel. 012-388-57-40 w.33