Miejsce załatwienia sprawy: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, I piętro, pokój nr 14, tel. 012-388-57-40 w.33

Załącznik:

Mapę sytuacyjną w skali 1:2000, 1:1000 lub 1:500 obrazującą położenie przedmiotowej działki z zaznaczonym zjazdem.


Opłata skarbowa: zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – załącznik do ustawy z dnia 18 października 2006 r. – 17 zł


Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:


- od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;


- od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;


- od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);


- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy;


- od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1


Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.


Zapłaty opłaty można dokonać w punkcie kasowym mieszczącym się na parterze w budynku Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1 w godz. poniedziałek 900-1730, wtorek – czwartek 800-1515, piątek 800-1430 lub wpłacając na konto Gminy Michałowice: Bank BSR Kraków O/Michałowice nr 10 8589 0006 0180 0000 0101 0001