Miejsce załatwienia sprawy: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, I piętro, pokój nr 14, tel. 012-388-57-40 w.33

Załączniki:

Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu.